top of page

nabízené služby

1. BEZPLATNÉ TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

nevíte si rady? zavolejte. konzultaci telefonicky poskytuji zdarma. rád se s vámi podělím o svoje zkušenosti. pokud však budete mít zájem o osobní schůzku a budete chtít vše detailně probrat na místě vaší stavby, budu vás muset požádat o platbu symbolické částky, která mi alespoň částečně pokryje vzniklé náklady a strávený čas. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

2. OSOBNÍ KONZULTACE NA MÍSTĚ STAVBY

vzhledem k pracovní vytíženosti nejsem schopen vyhovět každému požadavku na osobní konzultaci na místě a především, nemohu to dělat zdarma. konzultaci na místě tedy nabízím za úhradu symbolické "pětistovky", která mi pokryje vzniklé náklady a strávený čas. v případě, že se následně rozhodnete u mně objednat nějakou z navázujících služeb, cenu osobní konzultace vám odečtu. osobní konzultace bežně zabere asi hodinku. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

3. KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

zateplovat rodinný dům při současných cenách práce a stavebního materiálu nemá bez dotace smysl z důvodu nepřiměřeně dlouhé doby návratnosti investice. pokud chcete získat dotaci na zateplení vašeho rodinného domu a výrazně tak zkrátit dobu návratnosti investice a o nic se přitom nestarat, nabízím kompletní vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám takzvaně "na klíč". pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

4. TECHNICKÝ DOZOR PRI STAVBĚ NEBO REKONSTRUKCI

dobrý technický dozor za vás hlídá kvalitu prováděných prací, soulad prováděných práci s technologickým předpisem, českou technickou normou, koordinuje různé dodavatele na staveništi, zhotovuje fotodokumentaci, sleduje průběh a oprávněnost fakturace jednotlivých firem, upozorňuje na vady a nedodělky, přejímá zakrývané konstrukce před zakrytím, a co je podstatné, je kdykoliv připraven k operativnímu řešení problémů vzniklých na stavbě. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

5. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ

projektová dokumentace zpracována autorizovanou osobou je závaznou přílohou při žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám. vyřídit dotaci můžete zvládnout sám a nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění, nicméně budete potřebovat doložit kromě jiného projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou. jsem autorizovaným technikem pro pozemní stavby a jsem oprávněn zpracovávat projektovou dokumentaci potřebnou k doložení žádosti o dotaci SFŽP. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

6. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI RODINNÉHO DOMU

průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který rozděluje budovy do energetických tříd A až G na základě potřeby energie pro jejich typické využití. hodnotí množství energie potřebné pro vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu. od roku 2023 jsem držitelem oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracovaní průkazu energetické náročnosti budov s evidenčním číslem oprávnění 2032. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

7. DOTAČNÍ KALKULACE

zajímá vás kolik vás bude stát zateplení vaší nemovitosti a kolik získáte zpět z Nové zelené úsporám? jaká bude prostá doba návratnosti investice? oplatí se vám vůbec zateplovat? oplatí se vám využít dotaci z prostředků Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce nebo raději zateplovat postupně z vlastních zdrojů bez zbytečné byrokracie? pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

8. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM PŘED KOUPÍ NEMOVITOSTI

chystáte se koupit starší rodinný dům a nechcete se nechat nachytat nepoctivým prodejcem nebo podvodníkem. takovou investici je potřeba si dvakrát a dobře promyslet. navlhnuté zdi a popraskané omítky můžete odhalit klidně sám, ale kdoví co ještě dalšího se skrývá pod zdanlivě krásnou neporušenou fasádou? pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

9. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU NZÚ

závěrečná zpráva technického dozoru je povinnou přílohou k doložení realizace opatření, které mají být financovány z prostředků programu Nová zelená úsporám. jedná se závěrečný protokol, který musí být vypracován oprávněnou osobou a který potvrzuje soulad prováděných prací s projektovou dokumentací. bez doložení tohoto dokumentu nelze žádat o proplacení dotace. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

10. ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP

plán BOZP je ucelený technický dokument určený pro stavby, jehož cílem je zajistit co nejlepší bezpečnost práce na staveništi, případně eliminovat, nebo alespoň snížit na přijatelnou míru, rizika , která se na pracovišti vyskytují. podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

11. KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

povinnost zajistit zpracování plánu BOZP a zabezpečit koordinátora BOZP na staveništi má vždy zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník). povinnost zajistit koordinátora BOZP vzniká, když předpokládaná realizace stavby přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na jednoho pracovníka, celková předpokládaná doba realizace stavby přesáhne 30 pracovních dnů, se během 30 pracovních dnů účastní práce současně více než 20 pracovníků po dobu delší než jeden den, nebo vznikne povinnost o oznámení a zahájení stavebních prací. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

12. INŽENÝRING & INŽENÝRSKA ČINNOST

inženýrská činnost, hovorově a zkráceně taky "inženýring", je souhrn všech nezbytných činností, které jsou potřebné při přípravě, v průběhu realizace a po realizaci stavebního záměru. jedná se zejména o činnosti zastoupení stavebníka při veškerých jednáních s orgány státní správy a získání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení. jedná se veškerou byrokratickou činnost, která je bohužel nutnou součastí každé stavby. pokud máte zájem, zašlete mi poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

bottom of page