top of page

koordinátor BOZP Ostrava

jste zadavatel stavby a hledáte koordinátora BOZP na staveništi v Ostravě nebo okolí? povinnost zajistit zpracování plánu BOZP a zabezpečit koordinátora BOZP na staveništi má vždy zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník). povinnost zajistit koordinátora BOZP vzniká, když předpokládaná realizace stavby přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na jednoho pracovníka, celková předpokládaná doba realizace stavby přesáhne 30 pracovních dnů, nebo se během 30 pracovních dnů účastní práce současně více než 20 pracovníků po dobu delší než jeden den, nebo vznikne povinnost o oznámení a zahájení stavebních prací.

pokud máte dotazy, nebo nevíte zda máte povinnost zabezpečit koordinátora na staveništi, nebo povinnost zpracovat plán BOZP, využijte možnost bezplatné telefonické konzultace na telefónním čísle +420 735 846 815, nebo mi rovnou zašlete poptávku vyplněním jednoduchého formuláře.

bottom of page