top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU NZÚ

Závěrečná zpráva technického dozoru je povinnou přílohou k doložení realizace opatření, které mají být financovány z prostředků programu Nová zelená úsporám. Jedná se závěrečný protokol, který musí být vypracován oprávněnou osobou a který potvrzuje soulad prováděných prací s projektovou dokumentací. Bez doložení tohoto dokumentu nelze žádat o proplacení dotace.

bottom of page