top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÝCH OPATŘENÍ

Projektová dokumentace zpracována autorizovanou osobou je závaznou přílohou při žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám. Vyřídit dotaci můžete zvládnout sám a nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění, nicméně budete potřebovat doložit kromě jiného projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou. Jsem autorizovaným technikem pro pozemní stavby a jsem oprávněn zpracovávat projektovou dokumentaci potřebnou k doložení žádosti o dotaci SFŽP.

bottom of page