top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

TECHNICKÝ DOZOR PRI STAVBĚ NEBO REKONSTRUKCI

Dobrý technický dozor za vás hlídá kvalitu prováděných prací, soulad prováděných práci s technologickým předpisem, českou technickou normou, koordinuje různé dodavatele na staveništi, zhotovuje fotodokumentaci, sleduje průběh a oprávněnost fakturace jednotlivých firem, upozorňuje na vady a nedodělky, přejímá zakrývané konstrukce před zakrytím, a co je podstatné, je kdykoliv připraven k operativnímu řešení problémů vzniklých na stavbě.

bottom of page