top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

PLÁN BOZP

Plán BOZP je ucelený technický dokument určený pro stavby, jehož cílem je zajistit co nejlepší bezpečnost práce na staveništi, případně eliminovat, nebo alespoň snížit na přijatelnou míru, rizika , která se na pracovišti vyskytují. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je plán BOZP na staveništi oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. 

bottom of page