top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP a zabezpečit koordinátora BOZP na staveništi má vždy zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník). Povinnost zajistit koordinátora BOZP vzniká, když předpokládaná realizace stavby přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na jednoho pracovníka, celková předpokládaná doba realizace stavby přesáhne 30 pracovních dnů, se během 30 pracovních dnů účastní práce současně více než 20 pracovníků po dobu delší než jeden den, nebo vznikne povinnost o oznámení a zahájení stavebních prací.

bottom of page