top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

INŽENÝRING, INŽENÝRSKA ČINNOST

Inženýrská činnost, hovorově a zkráceně taky "inženýring", je souhrn všech nezbytných činností, které jsou potřebné při přípravě, v průběhu realizace a po realizaci stavebního záměru. Jedná se zejména o činnosti zastoupení stavebníka při veškerých jednáních s orgány státní správy a získání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení. Jedná se veškerou byrokratickou činnost, která je bohužel nutnou součastí každé stavby.

bottom of page