top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI RODINNÉHO DOMU

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který rozděluje budovy do energetických tříd A až G na základě potřeby energie pro jejich typické využití. Hodnotí množství energie potřebné pro vytápění, chlazení, ohřev vody, osvětlení, větrání a úpravu vlhkosti vzduchu. Od roku 2023 jsem držitelem oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu ke zpracovaní průkazu energetické náročnosti budov s evidenčním číslem oprávnění 2032.

bottom of page