top of page

oprávnění

po absolvování oboru Konstrukce staveb a úspěšné obhajobě inženýrského titulu na Technické univerzitě v Ostravě jsem se zaměřil na získaní dalších oprávnění potřebných k svoji profesní činnosti. k dnešnímu dni jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě tzv. "ČKAIT" a členem Asociace energetických specialistů zapsaných na seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky tzv. "AES". dnes tak nepotřebuji k provozování profesní činnosti žádného odborného garanta a za veškerou svoji práci již ručím výhradně svojim jménem.

autorizovaný technik pro pozemní stavby

číslo oprávnění: 1104293

AUTORIZACE ČKAIT

energetický specialista s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB)

číslo oprávnění: 2032

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

koordinátor BOZP na staveništi

číslo oprávnění: NEO/3KOO/2022

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI
bottom of page