top of page

o mně

jmenuji se Ján Rudinský, pocházím ze Slovenska, mám 33 let a jsem absolventem oboru statika staveb na Technické univerzitě v Ostravě a oboru pozemní stavitelství na Technické univerzitě v Košicích. po ukončení studia se nadále vzdělávám v různych oblastech stavebnictví.

od roku 2021 jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků a držitelem tzv. kulatého razítka. od roku 2022 jsem taky oprávněn pro výkon funkce kordinátora BOZP na staveništi. v roku 2023 jsem úspěšně absolvoval zkoušku na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a získal oprávnění k výkonu energetického specialisty pro zpracovávání Průkazů energetické náročnosti budov, tzv. PENB.

zároveň jsem specialistou programu Nová zelená úsporám pro obory projektová dokumentace, energetické hodnocení a technické dozorování.

zkušenosti

více než osmiletá zkušenost z prostředí stavební firmy zabývající se prováděním zejména tepelně-technických opatření na rodinných domech a zkušenosti jako například aktivní znalost cenotvorby a cenových hladin v stavebnictví, práce s rozpočtem, zabezpečování  smluvních vztahů vytvářením a kontrolou smluv, objednávek, smluvních rozpočtů a zároveň výrobně-technická a projekční podpora stavby mně přivedly k myšlence, že tyto dovednosti můžu a chci využít v prospěch konečného soukromého zákazníka jako stavební dozor a projektant.

dovednosti

projektování v 3D s maximální snahou využívat princípy tzv. "BIM" (Building Information Modeling), který je v dnešní době hodně diskutovaným trendem projektování a dále početná uživatelská znalost řady dalších programů potřebných k výkonu svého povolání. aktivně pracuji například se statickým softvérem DLUBAL RSTAB, rozpočtovacím softvérem EUROCALC, programem pro vektorovou grafiku COREL, nebo s online platformou pro grafický dizajn CANVA

bottom of page